Жүрөктүн коронардык кан-тамырларынын шунтирлөөдө, алдын ала статиндердин керектүү дозасын ичүү операциясынан натыйжасын жакшыртат.

Жүрөктүн коронардык кан-тамырларынын шунтирлөөдө, алдын ала статиндердин керектүү дозасын  ичүү  операциясынан натыйжасын жакшыртат.

НЬЮ-ЙОРК (ReutersHealth) – Жаны изилдөөлөрдүн маалыматтары таянсак, жүрөктүн коронардык кан-тамырларынын шунтирлөө операциясына чейин,  жок дегенде 24 саатка чейин дарылоодо статиндердин адекваттуу дозаларын ичкенден кийин, бейтаптардын жашоосун узартат. Ретроспектүү бирцентерлүү текшерүүдө изилдөөчүлөр белгилешкен, 24 саат мурун жүрөктүн АКШ операциясына чейин статиндин 20 мг жогору дозасын ичкенден кийин, операциядан кийин 30 күндүн ичинде операциядан кийинки өлүмдүн санын азайткан. Операциядан кийинки статиндерди ичүү азыркы күндө Америкалык Жүрөк Ассоциациясы/ Америкалык Кардиология Колледжи/ Европалык Кардиологдор Коомдору сунушташат. Бирок, оптималдуу статиндердин дозасы жана дайындоо убагы белгисиз. Аныктоо максатында, Хьюстондагы Техасско Жүрөк Институтунун доктору Вей Пан жана анын кесиптештери алгачкы өткүр коронардык шокко кабылган-3000ден көп бейтаптарды карап чыгышкан.   Алар  статинди дозасына (статин ичпегендер, Аторвастатин же аналогтор 20 мг чейин же андан көп) жана убагына карап бейтаптарды топторго бөлүштүргөн (операцияга чейин 24 саат же андан аз, 24-72 саат же андан 72 саат көп, же статин колдонбогондор). Изилдөөчүлөрдүн байкоосунда, 30-күндүн ичинде операциядан кийинки өлүмдүн ар кандай себебтери статин операцияга чейин 24-саат мурун ичкен бейтаптарда аз кездешкен (1,7%), статинди 24-72 саатка чейин (2,9%), 72 сааттан көп же статин колдонбогондорго салыштырмалуу (3,8%). Коп факторлуу анализдөөдө, 24-саатка чейин же андан көбүрөөк убакытта, статиндерди операцияга чейин ичүү,  операциядан кийинки 30-күн ичиндеги өлүмдүн саны азайткан (отношение шансов, 0,52, 95% доверительный интервал, 0,28-0,98) 24 сааттан көп же статин колдонбогон бейтаптарга салыштырмалуу. Операциядан кийин 30 күндүн ичинде өлүмдүн санынын азайышын дозаны анализдөөдө тастыкталган, статинди 20 мг же андан аз ичкенде (1,8%) же Аторвастатиндин 20 мг көп же анын аналокторун ичкенде (2,1%), статиндерди ичпегендерге салыштырмалуу (3,8%). Коп факторлуу анализде, операцияга чейин Аторвастатиндин 20 мг көп дозасын ичүү операциядан кийинки 30 күндүк өлүмдүн санын азайткан (ОР 0,32, 95% ДИ от 0,13 до 0,82) операцияга чейинки статиндердин ичпегендерге караганда.   Бирок, операцияга чейинки статиндин 20 мг же андан аз дозасы ичкендер, өлүмдүн санын азайткан эмес. 16 мартта AnnalsofThoracicSurgery журналында изилдөөнүн натыйжасы басып чыгарылган.  «Бейтаптар операцияга чейин сатиндерди колдонууну  унутуп калышат, же аларга кээ бир даарыларды колдонбонуу сунушташат»- пресс-релизке доктор Пан айтты.  «Это исследование показывает, что прекращая прием статинов за 1 день до операции на сердце может увеличить риск смерти после операции.

Бул изилдөө көрсөтү, жүрөккө операцияга чейин 1 күн калганда статиндерди колдонбоо, операциядан кийинки өлүмдүн коркунучун көбөйтөт. Биздин натыйжаларга тайянсак, бейтаптарга статиндерди операцияга чейин жана андан кийин колдонууну биз сунуштайбыз. Толуктап атты: «Бизге белгилүү болгондой, бул биринчи изилдөө, акыркы күндө операцияга чейин статиндерди дозасын колдонуу изилдөөсү». Статиндер азыр кенири таркалган, ошондуктан бул изилдөө маанилүү, эмнеге дегенде, статиндерди операцияга чейинки колдонуу бейтаптардын өмүрүн узартканы жардам берет-деп белгиленген». «Авторлордун көрсөткөн натыйжалары, манилүү маалымат берет, статиндин керектүү дозасын жүрөк АКШ операциясына чейин 24 саат  алдын колдонуу, бейтаптардан жашоосун узартан»- доктор Тодд.К айтты Хьюстондогу Бейлора Медициналык Колледжинен Розенгарт, бул изилдөөгө катышкан эмес. «Бул изилдөө чынында эле  АКШ операциясынан кийинки бейтаптарды даарылодо манилүү»

AnnThoracSurg 2017.

Reuters Health Information © 2017 

Cite this article: Adequate-dose Statin Right Before CABG Linked to Improved Outcome. Medscape. Mar 16, 2017