Улуттук Кардиолоктор Конгресси

16-17 июнда Бишкекте эл-аралык катышуу менен Кардиологдордун Улуттук Конгресси болуп отту. Бул кече дарыгерлердин билимин жаныртууга жана журок кан тамыр ооруларынын диагностикасын, дарылоосун жана алдын алуу чараларын жана кайра калыбына келтируунун жаны ыкмаларын киргизууго арналган.

         Журок кан тамыр оорулары олум боюнча Кыргызстанда биринчи орунду ээлейт жана негизги медициналык жана социалдык койгойлордун бири болуп сналат, таркалуусу жана алардын  ишке жарамдуулуктуу жоготуу жана майыптык менен байланыштуу.

Он мин деген адамдар  заман бап технологиянын жоктугунан оор журок оорулары менен оорушат, дайыма эле оз убагында диагноздолбойт. Белгилендей, ушундай ынгаалда журок оорулары менен бейтаптарга сапаттуу медициналык жардам корсотуу учун  заман бап эл аралык сунуштоолорго таянуу менен заман бап тастыкталган диагностиканын жана дарылоорунун ыкмаларын колдонуу керек. Башкы илимпоздоздун чогулушу-- специалистердин, опытных клиницистов и практических врачей кардиология тармагындагы жаны диагностика жана дарылоо ыкмаларын киргизууго мумкунчулук берет. Ушул максат менен  Кыргызстан Кардиологдор Коому ведущих ученых специалистов чакырды- Норвегиядан вице- президента Европейского общество кардиологовпрофессора DanAtar, Швейцарии FrancoisMach и GeorgiosGiannakopoulos, президента турецкого общество кардиологов MahmutŞahin, профессор Мехмана Мамедова   Москвадан. Конгрессте о мерцательной аритмии; реабилитации больных перенесших инфаркт миокарда, гипертрофической кардиомиопатии и другим актуальным проблемам заболеваний сердечно-сосудистой системы боюнча лекциялар окулду. Конгресс жогорку денгээлде отту, Кыргызстандын бардык аймактарынан келген конгресстин катышуучулары коптогон пайдалуу маалыматтарга ээ болушту. Ошондой эле катышуучуларда оздорун кызыктырган суроолорду лекторлого берууго мумкунчулугу болду.

 Конгресстин аягында, Кыргызстан Кардиологдор Коомунун  мучолоруно «Кант диабети менен ооруган бейтаптарды даарыло» боюнча чонток колдонмосу берилди, жана да конгресстин катышуучуларына сертификаттар берилди. Кардиологдор Коому откорулгон конгресс ар бир катышуучу учун пайдалуу полду деп умуттонобуз.