Атеросклероздун күчөөсү статин менен даарылодо натыйжасыздыгы, ар бир бешинчи бейтапта статин менен болгон терапиясынын таасири төмөн.

Атеросклероздун күчөөсү статин менен даарылодо натыйжасыздыгы, ар бир бешинчи бейтапта статин менен болгон терапиясынын таасири төмөн.

Жүрөктүн коронардук оорусу менен  ар бир бешинчи бейтап  статинди колдонуу да ЛПНП көрсөткүчтөрүнүн төмөндөшү байкалган эмес, 18-24  айдын ичинде атеросклероздун күчөөсү байкалган. Статин менен даарылодо натыйжа болбогондо, ЛПНП 62% пайызга жогорулаган, ошол эле убакта даарылодо натыйжа болгон бейтаптарда 44,5% пайызга азайган. Кан тамыр ичиндеги атероманы ультразвуктук изилдөөдө көрсөттү, 0,21 % көлөмү азайган статин менен даарылынгандар да, ошол эле учурда статин менен даарылодо натыйжасы болбогондордо 0,83% көлөмү көбөйгөн. Атеросклероздун күчөөсү журөк кан тамыр ооруларынын өрчүүсү менен байланыш. Стантин менен болгон даарылодо натыйжасы болбогондордо , статиндин дозасын көбөйтүүсү жана диетаны күчөтүү зарыл.

Kataoka Y, St John J, Wolski K, et al. Atheroma progression in hyporesponders to statin therapy. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2015; DOI:10.1161/atvbaha.114.304477. Abstract

Heartwire © 2015 Medscape, LLC

Cite this article: Greater CAD Progression in Poor Responders to Statin Therapy: One in Five Fail to Respond. Medscape. Feb 27, 2015.