Гранттар

Европанын бүткүл аймактарында  сапаттуу билим алууга жана изилдөө иш аракеттерине багытталат, кардиология адистерине жардам берүүгө гранттар берилет. Изилдөө жана билим алуу грантарынын берүү мөөнөтү 2015-жылдын 28 февралга чейин.   

 

Толук маалымат Европалые Кардиолоктор Коомунун сайтында  (http://www.escardio.org/EDUCATION/ESC-GRANTS/Pages/presentation.aspx?hit=myescnews)