Low-Risk Heart-Clinic Patients Study изилдөөнүн маалыматында 10 бейтаптардын арасында бирөө аспиринди туура эмес колдонуусу

Low-RiskHeart-ClinicPatientsStudy изилдөөнүн маалыматында 10 бейтаптардын арасында бирөө аспиринди туура эмес колдонуусу

Хьюстон, Техас- АКШнын  кардиологиялык клиникаларында  10% жогору бейтаптар  жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуу максатында негизсиз аспиринди колдонушкан. Алардын ичинен 10-жылдык жүрөк кан тамыр ооруларынын кооптулугу жаӊы маалыматтарга караганда 6% төмөн болгон [1]. Изилдөөдө, 2015-жылдын 20 январь айында, Америкалык кардиологдор колледжинин журналында басып чыгарылган,  

ар кандай кардиология тармагында  аспиринди туура эмес колдонгондугу 0% дан 70% чейин экендиги билинди. Аспириндин рецепсиз сатылуучу даары болгондугуна байланышы мүмкүн, бейтаптар даарыгердин рекомендациясыз эле сатып алуусу мүмкүн. 119 клиникадан амбулатордук 254339 бейтаптар изилденген, 2008-жылдын январь айынан 2013-жылдын июнь айына чейин аспиринди колдонгондор түздү. Аспиринди жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуу профилактикасында колдонгондор, жана ошондой эле варфаринди, клопидогрелди, тиклопидинди же болбосо аспирин менен дипиридамол кошулмасыны колдонгон бейтаптар изилдөөдөн чыгарылган.  10-жылдык жүрөк кан тамыр ооруларынын кооптулугун эсептөөсү Framingham кооптулук калькуляторунун жардамы менен эсептелди. Аспирин колдонгон 11,6% бейтаптар 10 жылдык жүрөк кан тамыр ооруларынын кооптулугу 6% төмөн болду, демек кооптулук аспиринди колдонбогондо жогору болот экендиги аныкталды.  

Ссылки

  1. Hira RS, Kennedy K, Nambi V, et al. Frequency and practice-level variation in inappropriate aspirin use for the primary prevention of cardiovascular disease: insights from the National Cardiovascular Disease Registry's Practice Innovation and Clinical Excellence Registry. J Am Coll Cardiol 2015; 65:111–21. Abstract
  2. Verheugt FWA. The role of the cardiologist in the primary prevention of cardiovascular disease with aspirin. J Am Coll Cardiol 2015; 65:122–23. Editorial

 Heartwire © 2015  Medscape, LLC 

 

Cite this article: Misguided Aspirin Use in 1 in 10 Low-Risk Heart-Clinic Patients: Study. Medscape. Jan 12, 2015.