Кант диабетинин 1 түрүндө, кандагы липидтердин денгээли, статиндерди колдонгондо ретинопатияны пайда болушунун кооптулугун төмөндөтпөйт.

Кант диабетинин 1 түрүндө, кандагы липидтердин денгээли, статиндерди колдонгондо ретинопатияны пайда болушунун кооптулугун төмөндөтпөйт.

Жаңы маалыматка ылайык, JAMA Ophthalmology 11 декабрь айында он-лайн түрүндө басып чыгарылган маалыматында кант диабетинин 1 түрү менен ооруган 903 жаш адамдарды изилдөөгө киргизип, кандагы липидтердин деңгээли, статиндерди колдонгон, кант диабетинин пролиферативдүү ретинопатиясын жана  макулярдык шишикти кездешүүсүн төмөндөтпөйт. Бирок ошол эле убакта, эгер кандагы липидтердин деңгээли микрососуддук кошумча ооруларын себебтери болбосо дагы, мисалы ретинопатия,  кант диабетинин макрососуддук өтүшкөндүктөр алдын алыш үчүн дислипидемияны мурункудай эле маанилүүгү бар.

JAMAOphthalmol 2014.

Reuters Health Information © 2014 

Cite this article: Lipid Levels, Statin Use Not Linked to Retinopathy Incidence in Type 1 Diabetes. Medscape. Dec 18, 2014.