Мүчөлүк

Кыргызстандагы кардиологдор коомуна кошулуп жатып, сиз автоматтык турдо Европалык кардиологдор коомунун мучосу (ESC) болосуз, бул негизги артыкчылыгы.

ESC мучолору томондогудой артыкчылыктарга ээ болот:

 • ESC клиникалык рекомендацияларынын чонток китепчелери бекер берилет (Жыл сайын откорулуп турган ESC конгрессинен).
 • ESC билим алуу каражаттарына (китептер, семинарлар) арзандатуулар болот
 • ESC журналга жазылып жатып (скидка) арзандатууларды аласыз (www.escardio.org/journals/Pages/Welcome.aspx) (9 журналов)
 • ESC конгресс тууралуу маалымат алып турууга мумкунчулук болот
 • ESC уйротуучу программаларынан маалымат алууга (www.escardio.org/education) (вебинарлар, конференциялар, гранттар, ESC маалыматтары, дистанттык окутуу, сертификациялоо, аккредитациялоо ж.б.)

Мучолук взностор ESCке толонот, жылына 3-4 евро олчомундо (тастыкталган жана акыркы нарк ESC коомунун комитеттери тарабынын корсотулгон тизме такталгандан сон, баардык олколордон алынгандан кийин, ESC коомуна кошулгандар).

Ошондой эле, ESC мучосу болуп жатып, каалоонуз менен ESCтин жеке пластикалык картасын алсаныз болот, кошумча толом менен 3-4 евро (тастыкталган акыркы нарк ESC кометити тарабынан корсотулот).

Корсотулгон карта жеке идентификациялоо учун керек (атайын штрихкод аркылуу), конгресстерде жана конференцияларда каттоодон отууго женилдик болот.

Дагы ошондой эле, CME (Continued Medical Education – узгултуксуз медициналык уйротуу) откорулуп жатканда идентификациялоо максатында картаны колдонууга болот, ESC кредиттик сааттарын каттоодо, ESC сертификациялоодон отуудо колдонууга болот.

Коомго кошулууга керектелуучу томонку маалыматттар:

 • Фамилия, аты, атасынын аты (мумкун болсо фамилия англис транскрипциясында болуусу абзел, картага туура жазылуу максатында);
 • илимий денгээли;
 • туулан куну;
 • электрондук почтанын дареги- e-mail (созсуз турдо);
 • байланыш телефон;
 • жумуш жана уй дареги (почталык индексии менен);
 • эгер сизге ESCтин жеке пластикалык мучолук картасы керек болсо, кошумча корсотулушу керек.

Кыгызстан кардиологдор коомуна кошулуу боюнча суроолор болсо томонку адиске кайрылсаныз болот: Бекташева Эркайым Эсенбековна тел: 0702-40-34-40.