Коом жөнүндө

3 - июнда 2006 - жылы Кыргыз Кардиологдор Коому (ККК) тузулгон. 2013- жылы Европалык Кардиологдор конгрессинин иш убагында, Кыргыз Кардиологдор Коому Европалык Кардиологдор коомунун мучосу болуп кошулду.

Кыргыз кардиологдор коомунун максаттары жана милдеттери:

 • Республиканын саламаттык сактоо журок-кан тамыр тутумунун ооруларынын мекемелерине, илимий – ыкмаларды жана практикалык жардамдарына комоктошуу.
 • Республиканын саламаттык сактоо медициналык илимдер практикасына жана кардиологиянын техникалык жаатында жана ушул сыяктуу дисциплиналарда жетишкендиктерди киргизууго жардам корсотуу.

Кыргызстан кардиологдор коомунун негизги маселелери төмөнкүлөр:

 • Жүрөк кан тамыр тутумунундагы оорулар жана ушул сыяктуу дисциплиналарында медициналык ишмерлеринин квалификацияларын жана билим денгелин жогорулатуу.
 • Жүрөк кан тамыр тутумундагы ооруларга арналган илимий изилдоолорду уюштуруу жана откоруу.
 • Жүрөк кан тамыр тутумундагы оорулары менен актуалдуу курошуу программаларын иштеп чыгуу жана реалдаштыруу.
 • Басма сөз кызматы: илимий-практикалык материалдарды (китептер, илимий иштердин чогултмасы, клиникалык лекциялар жана башкалар) басып чыгаруу.
 • Республика жарандарынын арасында саламат жашоону жарыялоо, жүрок кан тамыр тутумундагы негизги ооруларды алдын алуу жана оорудан кийинки профилактикалар.
 • Республикалар арасында жана эл аралык илимий байланыштарды өнүктүрүү.
 • Жүрок-кан тамыр тутумундагы оорулары тууралуу даарыгерлерге жана ошондой эле үй – бүлоолүк даарыгерлерге аттестацияларды откоруу.
 • Кыргыз Республикасы жана мамлекеттик структуралар чет олколүк мамлекеттер, көптөгөн медициналык уюмдар менен мамиле алмашуу.
 • Кыргызстандык, ошондой эле алыскы жана жакынкы чет олколордун адистерине, ар кандай жүрөк-кан тамыр тутумундагы оорулар аспектилерине арналган семенарлар мектебин, конференцияларды, конгресстерди, съездерди жана илимий – практикалык форумдарын уюштуруу жана откоруу.
 • Финансылык ресурстарды, гранттарды, ошондой эле эл аралык уюмдардын инвестицияларын озуно тартуу; муктаж болгон даарылоо мекемелерине жана оорулууларга гуманитардык жардам беруу.
 • Жүрөк – кан тамыр тутумундагы ооруларынын тармагында медициналык кадрларды кайра даярдоого комоктошүү, адистештирүү жана жакшыртуу циклдарды уюштуруу.