Коомдун структурасы

Коомдун президенти – Миррахимов Эркин Мирсаидович, профессор, м.и.д.

Кыргыз Мамлекеттик Медициналык Академиясынын факультеттик терапия кафедрасынын башчысы.

Улуттук кардиолгия жана терапия борборунун, Журоктун коронардык оорусу жана Атеросклероз жана Онокот журок алсыздыгы болумдорунун башчысы.

Жооптуу секретарь- Залесская Юлиана Владимировна, м.и.к, Академик Миррахимов М.М атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун, Журоктун коронардык оорусу жана атеросклероз болумунун башчысы.